Banská
Bystrica

pre nás všetkých

Program pre naše mesto

Ako nezávislý kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici by som vám rád predstavil môj program pre volebný obvod STRED (centrum).

Fungujúca doprava a dostupnejšie parkovanie

Viac zelene a oddychu medzi naše domovy

Viac podpory pre našich seniorov a mladé rodiny

Čistejšie, bezpečnejšie a inteligentnejšie mesto

Viac priestoru a športu pre naše deti

Máte nápad na zmenu?

Napíšte mi svoje nápady a pripomienky. Rád si vypočujem váš názor. Naše mesto potrebuje aktívnych ľudí.

Novinky a udalosti

BANSKÁ BYSTRICA
je mesto nás všetkých

Zapojte sa do diskusie o budúcej podobe mesta.
Sledujte ma na Facebooku.

Kto som

Chcem pomôcť vytvárať dobré miesto pre život nás všetkých

Volám sa Marek Šabo a som jeden z vás, Bystričanov. Mám 35 rokov a v súčasnosti pracujem ako právnik v súkromnej spoločnosti v Banskej Bystrici.

Hoci som dvanásť rokov študoval a pracoval v Prahe, vždy ma to ťahalo naspäť domov.

Som hrdý Bystričan a možno aj vďaka zažitému zo zahraničia, by som rád aktívne prispel k rozvoju nášho mesta a pokračoval tiež v šľapajach môjho otca – Jána Šaba, dlhoročného poslanca mestského a krajského zastupiteľstva.

"Chcem pokračovať v šlapajach môjho otca - Jána Šaba."

Podporte ma

“Naše mesto má obrovský potenciál. V spojení skúseností starších a energie mladých, vidím zmysel a zároveň príležitosť ako spoločne vytvoriť z Banskej Bystrice krásne a moderné miesto pre život nás všetkých.”

Vnímate to podobne? Podporte ma ako mnohí ďalší Bystričania…

Ing. Peter Pohančaník, PhD. riaditeľ folkórneho súboru Urpín nezávislý kandidát za Fončordu

Ing. Peter Pohančaník, PhD.

riaditeľ folkórneho súboru Urpín nezávislý kandidát za Fončordu​

Mgr. art. Martin Kašša, DiS. art. riaditeľ ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica Umelecký vedúci Dievčenského speváckeho zboru DOLCE CANTO

Mgr. art. Martin Kašša, DiS. art.

riaditeľ ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica Umelecký vedúci Dievčenského speváckeho zboru DOLCE CANTO

Mgr. Daniela Pavlendová riaditeľka Materskej školy CKN

Mgr. Daniela Pavlendová

riaditeľka Materskej školy CKN

MUDr. Ján Šulaj, PhD. prednosta Neurochirurgickej kliniky FNsP - F.D.Roosevelta

MUDr. Ján Šulaj, PhD.

prednosta Neurochirurgickej kliniky FNsP – F.D.Roosevelta

PaedDr. Jozef Smekal riaditeľ Športového gymnázia

PaedDr. Jozef Smekal

riaditeľ Športového gymnázia

prof. PhDr. Pavol Martulia, Csc historik, vysoškolský pedagóg

prof. PhDr. Pavol Martuliak, Csc.

historik, vysoškolský pedagóg

Ďakujem vám za každý jeden hlas.